Christel Trøstrup

Uddannelser:

2018 Narrativ psykoterapeutuddannelse fra Inpraxis.

2018 Ph.d. fra Københavns Universitet i narrativ coaching 

2014 Lektor i kritisk refleksion

2010 Cand.pæd.pæd.psyk fra Århus Universitet

2002 Sygeplejerske

Erfaring:

Psykoterapeut for mennesker, der har brug for nye ståsteder ud fra en fordomsfri lytning

Selvstændig med Friborgen siden 2009 med coaching, supervision, foredrag og kurser for virksomheder og kommuner

Forsker i narrativ coaching og underviser i diplom i ledelse. Særligt optaget af det personlige lederskab. 

Underviser på forskellige professionsuddannelser, foredrag og kurser for professionelle i den pædagogiske sektor og i sundhedssektoren

Solid erfaring i akademisk problemformulering, opgaveskrivning og eksamination

National censor på professions-, diplom-, master- og kandidatuddannelser

Ekstern reviewer på internationale tidsskrifter

Forfatter til artikler og bogkapitler

Yderligere info:

Født 1977

Mor til 2 drenge 

Del siden