Christel Trøstrup

Uddannelser:

2018 Narrativ psykoterapeutuddannelse fra Inpraxis.

2018 Ph.d. fra Københavns Universitet i narrativ coaching 

2014 Lektor i kritisk refleksion

2010 Cand.pæd.pæd.psyk fra Århus Universitet

2002 Sygeplejerske

Erfaring:

Strategisk ledelsesrådgiver og coach


Psykoterapeut for mennesker, der har brug for nye ståsteder ud fra en fordomsfri lytning

Selvstændig med Friborgen siden 2009 med coaching, supervision, foredrag og kurser for virksomheder og kommuner

Forsker i narrativ coaching og underviser i diplom i ledelse. Særligt optaget af det personlige lederskab. 

Underviser på forskellige professionsuddannelser, foredrag og kurser for professionelle i den pædagogiske sektor og i sundhedssektoren

Solid erfaring i akademisk problemformulering, opgaveskrivning og eksamination

National censor på professions-, diplom-, master- og kandidatuddannelser

Ekstern reviewer på internationale tidsskrifter

Forfatter til artikler og bogkapitler

Yderligere info:

Født 1977

Mor til 2 drenge 

Del siden